#import

Project - link - import links

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Project - link - import links
Importing links helps you quickly add a large number of addresses that are to be checked. Click on the link on the top menu Import. The first field File (CSV) is designed to add a file from your hard disk in CSV format, encoding set to UTF-8, anoth... - Read more

Import the e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer / Import the e-mail
The import is a very useful tool if we want to load the peck of addresses without the necessity of their manual transcription. We click on the menu File, then we choose from him the option Groups. From the right we choose the group to which mom the... - Read more

Import of addresses the e-mail to the group

Documentation / phpBlueDragon Mailer / Import of addresses the e-mail to the group
Large facilitation is the possibility of the import to the program of addresses the e-mail, thanks to this it is not necessary all addresses the e-mail to enter manually. We run against the menu of the Group, and then we choose from him the option th... - Read more

Projekt – łącza – import linków

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – import linków
Importowanie linków pomaga w szybki sposób na dodanie dużej ilości adresów które mają zostać sprawdzony. Klikamy w górnym menu na łącze Import. Pierwsze pole Plik (CSV) przeznaczone jest na dodanie pliku z twojego dysku w formacie CSV, k... - Read more

Import e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Import e-mail
Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do które... - Read more

Import adresów e-mail do grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Import adresów e-mail do grupy
Dużym ułatwieniem jest możliwość importu do programu adresów e-mail, dzięki temu nie trzeba wszystkich adresów e-mail wpisywać ręcznie. Najeżdżamy na menu Grupy, a następnie wybieramy z niego opcję Import do grupy. W formularzu... - Read moreCopyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links