#wykluczenia

Wykluczenia

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Wykluczenia
Przeznaczone są na zdefiniowanie adresów e-mail do których nie chcemy aby nasze wiadomości dotarły. Może niektórzy klienci zrezygnowali ze subskrypci i wykreślanie ich we wszystkich grupach zajęło zbyt sporo czasu, lub będziemy importowa... - Read more

Dodawanie wykluczenia

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie wykluczenia
Dodawanie nowego adresu e-mail do wykluczonych dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na opcji Exclusions. Z lewej strony programy wybieramy pozycję Add exclusion w którą klikamy. W nowo otwartym oknie w polu E-mail wpisujemy adres e-mail kt... - Read more

Usuwanie wykluczenia

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Usuwanie wykluczenia
Klikamy na menu File a z niego wybieramy opcję Exclusions. Następnie z lewej strony wybieramy odpowiedni adres e-mial i zaznaczamy go poprzez jednokrotne kliknięcie na nim. Następnie z prawej strony, wybieramy pozycję Delete exclusion. Program... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login