#wiadomość

Wiadomości

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Wiadomości
Wiadomości przeznaczone są na nasze szkice, już wysłane mailingi oraz te które oczekują na wysłanie. Klikamy w menu górnym na opcji File, a następnie wybierając z niego Messages. Zakładki w tym miejscu to Draft – czyli nasze szk... - Read more

Dodawanie wiadomości

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie wiadomości
Dodawanie nowej wiadomości odbędzie się poprzez specjalny formularz. Klikamy na meny File, z niego wybieramy Messages. Teraz przechodzimy na zakładkę Draft. Z lewej strony w menu dostępna jest pozycja New message. Po kliknięciu otworzy się... - Read more

Edycja wiadomości

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Edycja wiadomości
Klikamy na meny File, a następnie wybieramy z niego opcję Messages. Przechodzimy z prawej strony na kartę Draft. Wybieramy wiadomość poprzez jedno kliknięcie w celu jej zaznaczenia, a następnie z lewego menu wybieramy opcję Edit message. P... - Read more

Usuwanie wiadomości

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Usuwanie wiadomości
Usunięcie wiadomości jest bardzo proste. Wystarczy w menu File wybrać opcję Messages. Następnie przejść na zakładkę, która nas interesuje. Zaznaczyć wiadomość poprzez jednokrotne kliknięcie i wybrać z menu po lewej stronie opcję Del... - Read more

Wiadomość – załączniki

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Wiadomość – załączniki
Podczas dodawania lub edycji wiadomości mamy możliwość dodania również do niego załączników używając przycisku Attachements. Po kliknięciu pojawi się okno w którym dostępne są dodane załączniki. Dodania nowego pliku dokonamy popr... - Read more

Wiadomości – szkice

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wiadomości – szkice
Szkice są to wszystkie dodane przez nas wiadomości do systemu, które chcemy wysłać. Możemy tutaj definiować wiadomości, następnie je zapisywać. Żadna z wiadomości nie musi zostać wysłana. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego w... - Read more

Wiadomości – wysłane

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wiadomości – wysłane
Najeżdżamy na menu Wiadomości i z niego wybieramy opcję Wysłane. Zdefiniowane są tutaj wszystkie wiadomości, które wysłaliśmy z systemu. Pole ID zawiera wartość po której można zidentyfikować wiadomość w bazie danych. Następne Do ... - Read more

Raport z wysyłki

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Raport z wysyłki
Raport zawiera informacje z wysłanej wiadomości do wszystkich odbiorów z danej grupy. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie z niego wybieramy Wysłane. W tabeli z wysłanymi wiadomościami wybieramy interesującą nas pozycję, a nast... - Read more

Statystyki odczytania wiadomości

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Statystyki odczytania wiadomości
Kiedy wysyłamy wiadomość jest do niej dołączany odpowiednio przygotowany przez system plik graficzny. Każde odczytanie wiadomości (z treściami pochodzącymi z innych źródeł – serwerów) powoduje naliczenie statystyk. Najeżdżamy ... - Read more

Nowa wiadomość

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Nowa wiadomość
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie wybieramy opcję Nowa wiadomość. Edytor wiadomości został podzielony na trzy zakładki. Pierwszą jest Wiadomość HTML – zawierająca definicję wiadomości do osoby mogącej odczytywać treś... - Read more

Nowa wiadomość – pola specjalne

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Nowa wiadomość – pola specjalne
Kiedy definiowaliśmy grupy oraz ich członków wspominałem o polach specjalnych na inne dane użytkownika. Można ich użyć w tworzonej bądź edytowanej wiadomości. Najeżdżamy na menu Wiadomości i wybieramy Nowa wiadomość. Przechodzimy na... - Read more

Nowa wiadomość – załączniki

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Nowa wiadomość – załączniki
System został wyposażony w możliwość dołączania do wiadomości załącznika w postaci pliku. Plikami takimi mogą być pliki graficzne w formacie JPG, PNG, GIF, dokument PDF, inne popularne formaty plików Office, pliki tekstowe oraz archiwu... - Read more

Nowa wiadomość – dodawanie plików graficznych

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Nowa wiadomość – dodawanie plików graficznych
Część osób wysyłając wiadomości chce umieszczać w nich pliki graficzne, tak aby znajdowały się na serwerze, dzięki czemu wiadomość na mniejszy rozmiar. Pliki są pobierane z serwera, zamiast być wysyłane wraz z wiadomością. Zalety ... - Read more

Wysyłanie wiadomości testowej

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wysyłanie wiadomości testowej
Każdą wiadomość można wysłać na dowolny adres e-mail, aby przetestować jej wygląd oraz inne parametry. Najeżdżamy na Wiadomości, a następnie z menu wybieramy Nowa wiadomość. Definiujemy wszystkie pola, zapisujemy wiadomość, a nast... - Read more

Edycja wiadomości

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Edycja wiadomości
Wiadomości dodane do systemu w sekcji ze szkicami można edytować, wówczas mamy dokładnie te same opcje co przy tworzeniu nowej. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niej wybieramy opcję Szkice. W tabeli z wiadomościami wybieramy interesuj... - Read more

Usuwanie wiadomości

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Usuwanie wiadomości
Wiadomości można usuwać zarówno z działu Szkice jak i Wysłane. Najeżdżamy na menu Wiadomości z którego wybieramy Szkice lub Wysłane. Z tabeli przy elemencie, który mamy zamiar  usunąć klikamy na ikonę Usuń. System zapyta się c... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login