#sort

Sort projects

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Sort projects
On the home page, along with the project they are available in the header next to the column names the arrows to sort. In the case when we have a dozen or several projects will help us to find the selected item. Just click on the arrow to sort the ... - Read more

Project - link - sorting

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Project - link - sorting
We go to the homepage and click on the column projects the details of our chosen item. Results can be sorted. Thanks placed in the header of the arrows. Particularly useful is when you would like to check that links exist and are missing. Our sorti... - Read more

Sortowanie projektów

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Sortowanie projektów
Na stronie głównej wraz z projektami dostępne są w ich nagłówku obok nazw kolumn także strzałki do sortowania. W przypadku kiedy będziemy mieli kilkanaście czy kilkadziesiąt projektów ułatwi nam to znalezienie wybranego elementu. Wysta... - Read more

Projekt – łącza – sortowanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – sortowanie
Wchodzimy na stronę główną i z kolumny projektów klikamy w szczegóły wybranego przez nas elementu. Rezultaty można sortować. Dzięki umieszczonym w nagłówku strzałkom. Szczególnie przydatne jest podczas chęci sprawdzenia które linki ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login