#proxy

Proxy

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Proxy
Proxy servers are very important because of the possibility of classifying the IP address of the server on which the system is installed for performing automatic connection. Then on Google you will be prompted to enter the Captcha code. After several... - Read more

Adding server

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Adding server
On the main menu click on the link Proxy, and on the page of the Add the proxy server button. On the next page, fill out the form, where the field is the URL of the proxy server - designed to address our server Proxy Port - port on which the server r... - Read more

Edit server

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Edit server
From the top menu, select Proxy link. Then we move on to the table where we define our servers and right click on the button with the letter E. On the next page, fill out the form, where the field is the URL of the proxy server - designed to address ... - Read more

Removing the server

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Removing the server
In the top menu choose the option Proxy. We go to the table with the defined server and right click on the button D. The system will ask you if you definitely want to remove the server. Click the OK button. ... - Read more

Proxy

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Proxy
Serwery Proxy są bardzo ważne z powodu możliwości zakwalifikowania adresu IP serwera na którym zainstalowany jest system do dokonujących automatycznego połączenia. Wówczas na stronie Google pojawi się prośba o wpisanie kodu Captcha. Po kil... - Read more

Dodawanie serwera

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanie serwera
W menu głównym klikamy na łączu Proxy, a z strony wybieramy przycisk Add the proxy server. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server – przeznaczony na stres naszego serwera, Proxy Port – port na k... - Read more

Edycja serwera

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Edycja serwera
Z górnego menu wybieramy łącze Proxy. Następnie przechodzimy do tabeli gdzie zdefiniowane są nasze serwery i z prawej strony klikamy na przycisku z literą E. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server &ndash... - Read more

Usuwanie serwera

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Usuwanie serwera
W górnym menu wybieramy opcję Proxy. Przechodzimy do tabeli ze zdefiniowanymi serwerami i z prawej strony klikamy na przycisku D. System zapyta się nas czy na pewno chcemy usunąć serwer. Klikamy przycisk OK. ... - Read moreCopyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links