phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#komentarz

Dodaj komentarz do wpisu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Dodaj komentarz do wpisu
Na stronie głównej z menu wybierz opcję Dodaj komentarz do wpisu. Na następnej stronie zostaniesz poproszony o podane ID znaleziska czyli jego numeru. Numer ten jest dostępny w pasku URL serwisu Wykop. Wystarczy go zaznaczyć, następne s... - Read more

Plusowanie lub minusowanie komentarzy ze znalezisk

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusowanie lub minusowanie komentarzy ze znalezisk
Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (top). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględnić oce... - Read more

Plusowanie lub minusowanie komentarzy z wykopaliska

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusowanie lub minusowanie komentarzy z wykopaliska
Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (wykopaliska). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględ... - Read moreCopyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login