#hasła

Tworzenie pliku do przechowywania haseł

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Tworzenie pliku do przechowywania haseł
Miejsce w bazie danych w którym będą znajdowały się twoje główne hasło, kategorie, pod-kategorie oraz hasła. Większość danych będzie zaszyfrowana, bez możliwości jej odtworzenia przy braku hasła. Pamiętaj, że hasła nie da się przy... - Read more

Tworzenie nowego pliku

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Tworzenie nowego pliku
Rozpoczynając przygodę z programem zacznijmy od dodawania nowego pliku wraz z hasłem. Klikamy na menu File, a z niego wybieramy New. Otwiera się okno w którym definiujemy w polu Select file za pomocą ikonki obok utworzymy plik, który chcemy uz... - Read more

Otwieranie pliku

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Otwieranie pliku
W menu głównym klikamy przycisk File, a następnie z niego wybieramy opcję Open... Otworzy się okno w którym w polu Select file gdzie klikając na ikonę wybieramy plik, a następnie w polu Password wpisujemy nasze hasło. Następnie klikamy na ... - Read more

Zmiana hasła głównego

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Zmiana hasła głównego
Bardzo ważne miejsce w którym możemy zmienić hasło na nowe dla całego pliku. Klikamy na menu główne na pozycji Options i z niej wybieramy Change Main Password. Nowe okno zawiera formularz w którym wypełniamy pola: Old Password - obecnym ... - Read more

Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła
Dodawanie hasła W oknie gdzie dostępne są kategorie wybieramy jedną z nich klikając na nią. Następnie z menu Edit wybieramy Add entry. Otworzyło się nowe okno w którym wypełniamy kolejno pola: Ikony - wybieramy ikonę dla naszego wpi... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login