Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledzctwa

Zażalenie na postanowienieprokuratora o odmowie wszczęcia śledzctwa. Jest trochę nie po kolei, jednak będe się trzymał numeracji, które otrzymały akta w prokuraturze.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Mój wniosek o umożliwienie dostępu do akt w celu wykonania fotokopii.

Zarządzenie o wyrażeniu zgody na dokonanie fotokopii.

Informacja o zgodzie prokuratora na fotografowanie akt.

Przeniesione z innych akt sprawy, którą prokuratura postanowiła połączyć z ową. Otrzymałem drugą odpowiedź ze straży miejskiej w której komendant podpisał się pod oświadczeniem, że w ogóle nie było żadnych interwencji.

Dokument od komendata straży miejskiej w którym w przeciwieństwie do poprzedniego tym razem twierdzi, że pod wskazanym adresem nie było żadnych interwencji.

Kolejne pismo do prokuratury ze zgłoszeniem nieprawidłowości w obu pisach.

Moje zapytanie na temat wniosku co do którego nie otrzymałem od prokuratury żadnej odpowiedzi.

Prokuratura informuje mnie o braku formalnym w piśmie.

Udzielam brakujących informacji z poprzedniego pisma oraz piszę o zaskarżeniu postanowienia.

Kolejne uzupełnienie w którym zgłaszam, że pismo precyzując zarzuty.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login