Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Kategorie

Program został wyposażony również w kategorie, które umożliwiają pogrupowanie tekstów według ich tematów.

Dodawanie kategorii

W głównym oknie programów klikamy na przycisk Add category. Wypełniamy pole Category name, a następnie klikamy przycisk Add. Nowa kategoria została utworzona.

Edycja kategorii

Z lewej strony programu w liście pod nazwą Category wybieramy kategorię, poprzez kliknięcie, którą chcemy edytować. Następnie klikamy pod listą na przycisk Edit category. Pole Category name jest przeznaczone na jego nazwę. Po poprawieniu klikamy na przycisk Update. Nazwa kategorii została poprawiona.

Usuwanie kategorii

Wybieramy kategorię z listy Categories, poprzez jednokrotne jej kliknięcie lewym klawiszem myszy, a następnie z pod listy wybrania przycisku Delete category. Następne okno pyta się czy jesteśmy pewni, że chcemy usunąć kategorię. Klikamy na przycisku Yes. Kategoria jak i wszystkie teksty w niej zawarte zostały usunięte.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login