Terminarz wysyłki – dodawanie terminu

Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Terminarz. Przewijamy stronę do nagłówka Dodaj nowy termin.
W polu Temat e-mail wybieramy e-mail z zakładki Szkice, który chcemy wysłać. W polu Data wysyłki klikamy, a wówczas pojawi się kalendarz na którym definiujemy datę wysyłki. Teraz możemy kliknąć na przycisk Dodaj termin.

terminarz_dodawanie

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login