phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Terminarz wysyłki – dodawanie terminu

Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Terminarz. Przewijamy stronę do nagłówka Dodaj nowy termin.
W polu Temat e-mail wybieramy e-mail z zakładki Szkice, który chcemy wysłać. W polu Data wysyłki klikamy, a wówczas pojawi się kalendarz na którym definiujemy datę wysyłki. Teraz możemy kliknąć na przycisk Dodaj termin.

terminarz_dodawanie

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login