Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Dodawanie nowego konta wysyłki

Klikamy w głównym menu na pozycję Konta. Następnie przechodzimy do nagłówka Dodaj nowe konto.

Znajduje się tutaj formularz w celu definicji danych. Pole Nazwa będzie nam służyło do identyfikacji konta spośród wszystkich innych, które dodamy. Nazwa (opis) przeznaczone jest na krótki opis, który pomoże nam określić do czego konto służy. Organizacja – w tym polu wpisz nazwę, która będzie wyświetlana w mailu jako tekstowa reprezentacji nadawcy. Pole Od służy do definicji adresu e-mail konta z którego zostanie wysłana wiadomość. Odpowiedź jest polem przeznaczonym na adres e-mail na który użytkownik będzie odpowiadał na dany e-mail, jeżeli pozostanie pusty odpowiedzi będą kierowane pod adres z pola Od. Serwer SMTP przeznaczone jest na adres serwera pocztowego, w tym wypadku musi być to serwer SMTP. Następne pole czyli Port służy do definicji portu na którym skrypt będzie kontaktował się z serwerem. W przypadku gdyby serwer wymagał autoryzacji (serwery prawie zawsze wymagają) musimy zaznaczyć pole Serwer wymaga autoryzacji. Po zaznaczeniu pola, pole Login i Hasło staną się aktywne. W polu Login wpisujemy login do serwera SMTP, który został wpisany do systemu, a w polu Hasło wpisujemy hasło dla użytkownika którego dane podaliśmy wyżej. Następnie pole Przerwij (ilość wiadomości) służy do definicji co ile wysłanych wiadomości program ma zrobić przerwę (wysyłanie wiadomości w jednym ciągu, może zostać potraktowane przez filtry antyspamowe jako wiadomość niechciana). Na końcu formularza w polu Czas przerwy definiujemy ile ma potrwać przerwa. Kiedy zakończymy konfigurowanie konta, klikamy na przycisk Dodaj konto.

dodawanie_konta_wysylki





Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login