Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Import e-mail

Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do której mamy zamiar zaimportować listę, a z lewego menu opcję Edit group e-mails. Następnie z lewego menu klikamy na pozycji Import to group.

Pierwsze pole służy do wyboru pliku za pomocą przycisku Selct file..., klikamy na przycisku i wybieramy odpowiedni plik CSV. Następnie z pola Select group wybieramy grupę do której mamy zamiar zaimportować plik. Pole Row separate wybieramy separator kolejnych kolumn w pliku. Klikamy Next step.Następnym krokiem jest dopasowanie pól wraz z wyborem danych otrzymanych z pliku CSV. Robimy to poprzez wybieranie z rozwijanych pól nazw kolumn z pliku. Aby przejść dalej klikamy na Next step.Teraz następuje import pliku. Wyświetlane są między innymi obecnie przetwarzania linia, ilość linii w pliku oraz ilość znalezionych błędów. Po zakończeniu importu klikamy na przycisk Close.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login