phpBlueDragon Image Operation [PL]

Program pozwala na operacje wykonywane na plikach graficznych takie jak: zmiana rozmiaru, zmiana formatu pliku, skalowanie w zależności od wygranej wartości, dodawanie znaku wodnego, nakładanie maski, odbicie, zaokrąglanie rogów, zamiana kolorów, różnego rodzaju filtry, obracanie obrazu o zadany kąt i wiele więcej. Ze względu na prostotę i sprecyzowane kroki program jest bardzo łatwy w obsłudze.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login