phpBlueDragon Icon Extractor [PL]

Narzędzie pozwalające na wyeksportowanie ikony programu zawartego w pliku EXE. Wybieramy plik wykonywalny danego programu, a następnie klikamy na przycisku eksportuj ikonę. Ikona będzie dostępna w formatach BMP, PNG, JPG, GIF, TIFF i ICO.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login