Projekt – łącza – sprawdzanie ręczne

Na stronie głównej w kolumnie Szczegóły klikamy na nazwę naszego projektu. U góry znajduje się łącze Sprawdź linki. Po kliknięciu łącza sprawdzane są wszystkie dodane przez nas linki do projektu. Należy poczekać, aż sprawdzanie ulegnie zakończeniu i pojawi się napis Raport wygenerowany.Klikamy w belce nawigacyjnej nazwę nasze pro projektu. W tabeli zostały wyświetlone rezultaty z ostatniej walidacji.

Uwaga: walidacja jednej strony trwa maksymalnie 40 sekund, jeżeli w tym czasie system nie otrzyma odpowiedzi z serwera, oznacza link jako błędny oraz przechodzi do sprawdzania następnego.
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login