phpBlueDragon File Safe [PL]

Oprogramowanie potrafiące zaszyfrować i odszyfrować plik według algorytmu AES. Wybieramy plik, który mamy zaszyfrować, następnie wpisujemy hasło oraz klikamy na przycisk szyfrowania. Bardzo ważny jest plik salt-file, który będzie zawierał dodatkowy klucz, dzięki czemu zachowanie poufności danych będzie jeszcze większe. Oprogramowanie te powstało po tajemniczym zamknięciu rozwijanej wersji TrueCrypt.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login