Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Podkategorie

Dzięki podziałowi na podkategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał.

Dodawanie podkategorii

Pierwszą rzeczą jest wybranie kategorii na liście poprzez kliknięcie na nią. W tej kategorii zostanie dodana nasza podkategoria. Następnie klikamy na przycisk Add subcategory znajdujący się pod listą. Okno, które się pojawiło zawiera pole Category name przeznaczone na jej nazwę. Po wypełnieniu klikamy przycisk Add. Nowa podkategoria została dodana.

Edycja podkategorii

Z listy z kategoriami klikamy na znaku plusa obok kategorii dla której chcemy edytować podkategorie. Następnie wybieramy podkategorię i klikamy na przycisk Edit category. Pojawi się okno z polem Category name w którym aktualizujemy jej nazwę, a następnie klikamy przycisk Update. Nazwa podkategorii została zaktualizowana.

Usuwanie podkategorii

Na liście zawierającą kategorie, wybieramy główną gałąź. Następnie klikając na znaku plusa obok kategorii rozwija się widok podkategorii. Klikamy podkategorię, którą chcemy usunąć, a następnie klikamy na przycisk Delete category. Program zapyta się nas czy jesteśmy pewni, że chcemy usunąć element. Klikamy na przycisk Yes. Pokdategoria została usunięta, nie można jej przywrócić.

Wszystkie pliki należące do podkategorii zostały przeniesione do folderu Trash. Folder służy do przywracania elementów lub ich całkowitego usunięcia.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login