Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

#zmiana

Zmiana hasła

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Zmiana hasła
Zmiany hasła do naszego konta dokonujemy w momęcie kiedy jesteśmy zalogowani. Należy z górnego menu wybrań opcję Change Password. Na stronie znajduje się formularz przeznaczony na wpisanie danych. Pierwszym polem jest Old password czyli obecn... - Read more

Zmiana hasła do systemu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Zmiana hasła do systemu
Hasło zostało nadane podczas instalacji systemu, jednak można je zmienić. Najlepszym sposobem na bezpieczeństwo systemu będzie zmiana hasła co dwa tygodnie lub kiedy zauważymy w logach systemowych, że inna nieuprawniona osoba zalogowała s... - Read more

Zmiana hasła

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Zmiana hasła
W każdym momencie możesz zmienić hasło dostępu do swojego konta. W tym celu wejdź klikając z menu górnego opcję Zmień hasło. Następnie wpisz w polu Stare hasło swoje obecne hasło dostępu, pola Nowe hasło i Powtórz nowe hasło uzupeł... - Read more

Ustawianie nowego hasła głównego

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Ustawianie nowego hasła głównego
Program daje ci także możliwość zmiany hasła głównego do twojego konta. Kliknij na przycisk Main Password w górnym menu. Na stronie znajdują się pola Old password - należy podać obecne hasło do konta, New password oraz Repeat new pass... - Read more

Zmiana hasła głównego

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Zmiana hasła głównego
Bardzo ważne miejsce w którym możemy zmienić hasło na nowe dla całego pliku. Klikamy na menu główne na pozycji Options i z niej wybieramy Change Main Password. Nowe okno zawiera formularz w którym wypełniamy pola: Old Password - obecnym ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login