phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#zamykanie

Zamykanie programu

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Zamykanie programu
W przypadku zamykania programu kiedy dostępne są jeszcze listy e-mail w wysyłanych spowoduje przerwanie procesu wysyłania. Program posiada specjalne zabezpieczenie i zapyta się czy na pewno chcemy zamknąć program. ... - Read moreCopyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Login