#zamknięcie

Zamykanie pliku

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Zamykanie pliku
Wybieramy z menu głównego pozycję File, a z niej Close. System zapyta się nas czy chcemy wykonać zapis pliku. Klikamy na OK. ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login