phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#zainstaluj

Instalacja systemu

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Instalacja systemu
Należy wgrać pliki dostępne w archiwum zawierające program, tak aby plik index.php znalazł się w głównym katalogu. Oprogramowanie zostało wyposażone w automatyczny instalator. Uruchomiamy go wpisując po adresie URL strony nazwę pliku: ... - Read moreCopyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login