phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#wysłane

Wiadomości – wysłane

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wiadomości – wysłane
Najeżdżamy na menu Wiadomości i z niego wybieramy opcję Wysłane. Zdefiniowane są tutaj wszystkie wiadomości, które wysłaliśmy z systemu. Pole ID zawiera wartość po której można zidentyfikować wiadomość w bazie danych. Następne Do ... - Read more

Raport z wysyłki

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Raport z wysyłki
Raport zawiera informacje z wysłanej wiadomości do wszystkich odbiorów z danej grupy. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie z niego wybieramy Wysłane. W tabeli z wysłanymi wiadomościami wybieramy interesującą nas pozycję, a nast... - Read more



Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login