phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#wyloguj

Wylogowanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Wylogowanie
Kliknij w górnym menu na pozycji Wyloguj. ... - Read more

Wylogowanie

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wylogowanie
Ważnym elementem naszej pracy będzie wylogowanie się w momencie kiedy zakończymy czynności w oprogramowaniu. Najeżdżamy na element menu głównego Użytkownik i z pośród rozwiniętych opcji wybieramy Wyloguj. ... - Read moreCopyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login