Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

#wykop

Authorization Data from Wykop

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Authorization Data from Wykop
The first thing we need is an account on Wykop. An account that has just been created will not have access to the API until after one month. So if you just set up your account you will have to wait four weeks or write a self-criticism letter to Prote... - Read more

Wykopalisko / polecane / hity roku / miesiąca / dwóch miesięcy / trzech miesięcy

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Wykopalisko / polecane / hity roku / miesiąca / dwóch miesięcy / trzech miesięcy
Serwis udostępnia ci także możliwość oglądania hitów czyli znalezisk z największą liczbą plusów dodaną przez użytkowników. Na głównej stronie kliknij na łącze Wyszukaj hity roku. W rezultacie otrzymasz pierwszą stronę ze znalezisk... - Read more

Pobieranie danych autoryzacyjnych z serwisu Wykop

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Pobieranie danych autoryzacyjnych z serwisu Wykop
Pierwszą rzeczą jaką potrzebujemy jest konto w serwisie Wykop. Konto dopiero założone nie będzie miało dostępu do API, uzyskuje taki dostęp dopiero po jednym miesiącu. Więc jeżeli właśnie zakładasz swoje konto będziesz musiał odczeka... - Read more

Publication of software as an OpenSource

Currently, the programmes: GetPozition, HrefSystem, PassWeb and WykopApi are published as OpenSource projects on SourceForge platform. I invite you to download and develop. https://sourceforge.net/projects/phpbluedragon-getpozition/ https://sourc... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login