#test

Emission of the test-message

Documentation / phpBlueDragon Mailer / Emission of the test-message
Every message can be sent on the any address the e-mail, to test her look and other parameters. We run against Messages, and then with the menu we choose the New message. We define all fields, we record the message, and then we pass on the card Send ... - Read more

Wysyłanie wiadomości testowej

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Wysyłanie wiadomości testowej
Każdą wiadomość można wysłać na dowolny adres e-mail, aby przetestować jej wygląd oraz inne parametry. Najeżdżamy na Wiadomości, a następnie z menu wybieramy Nowa wiadomość. Definiujemy wszystkie pola, zapisujemy wiadomość, a nast... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login