#system

phpBlueDragon HrefSystem - license

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / phpBlueDragon HrefSystem - license
DEFINITIONS The word "Program" refers to "phpBlueDragon HrefSystem". SCOPE OF LICENSE 1. The program is distributed under license freeware. 2. When installing or otherwise using the software you agree to the conditions s... - Read more

Installation

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Installation
Installation should make people with knowledge of web servers and applications designed for use on the Internet. The first element that needs to be done is to install a system for sending group e-mails. Or to load files to the server, it is be... - Read more

Installation of the system

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Installation of the system
The software is equipped with an automatic installer. I run it by typing the URL of the page the name of the file install.php (http://phpbluedragon.eu/install.php). The first installation step is to choose the language. When you change the page will... - Read more

Wymagania oprogramowania oraz systemy operacyjne

Documentation / / Wymagania oprogramowania oraz systemy operacyjne
Oprogramowanie zostało napisany z użyciem Microsoft Framework w wersji 4.6 i należy co najmniej taką wersję zainstalować na swoim komputerze przed uruchomieniem instalatora oprogramowania. System operacyjny: Microsoft Windows XP, 7, 8 ... - Read more

System sprawdzania linków - phpBlueDragon HrefSystem

Documentation / / System sprawdzania linków - phpBlueDragon HrefSystem
Ile czasu zajmuje ci sprawdzenie czy łącza do twojej strony znajdują się na innych stronach na których je wykupiłeś czy tez zamieściłeś link? Z mojego doświadczenia wiem że dużo i czasami nawet nie ma możliwości zrobienia tego z po... - Read more

System wysyłania e-mail - phpBlueDragon Mailer

Documentation / / System wysyłania e-mail - phpBlueDragon Mailer
Czy chciałbyś móc wysłać mailing do swoich klientów bez potrzeby kopiowania adresów oraz dodawania ich do pola wysyłki w swoim programie przeznaczonym do obsługi wiadomości e-mail? Czy chciałbyś mieć program, który pozwoliłby na doda... - Read more

Instalacja systemu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Instalacja systemu
Oprogramowanie zostało wyposażone w automatyczny instalator. Uruchomiamy go wpisując po adresie URL strony nazwę pliku: install.php (http://phpbluedragon.eu/install.php). Pierwszy krok instalacji to wybór języka. Po zmianie strona automatycz... - Read more

Categories

Documentation / phpBlueDragon DMS / Categories
The program allows you to segregate documents by categories. Adding a category You can add a new category by clicking on the Add category button at the bottom left of the program. Fill in the Category name field with the name of the category yo... - Read more

Subcategories

Documentation / phpBlueDragon DMS / Subcategories
The program allows you to segregate documents by subcategories. Adding a subcategory The first thing is to select a Category in the list by clicking on it. In this category, our subcategory will be added. Then click on the Add subcategory butto... - Read more

Documents

Documentation / phpBlueDragon DMS / Documents
The program allows you to add, edit and view documents. Addition of documents Choose the Category in which you want to add your documents. Then click on the Add item button on the upper right side of the program. The new window is used to defin... - Read more

Kategorie

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Kategorie
Dzięki podziałowi na kategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie kategorii Dodania nowej kategorii dokonamy poprzez kliknięcie na przycisk Add category znajdujący się u dołu po lewej stronie pro... - Read more

Podkategorie

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Podkategorie
Dzięki podziałowi na podkategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie podkategorii Pierwszą rzeczą jest wybranie kategorii na liście poprzez kliknięcie na nią. W tej kategorii zostanie dodana nas... - Read more

Zarządzanie dokumentami

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Zarządzanie dokumentami
Program pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie niepotrzebnych elementów w dokumentach. Dodawanie dokumentów Wybieramy kategorię w której chcemy dodać nasze dokumenty. Następnie z prawej górnej strony programu klikamy na przycisk Add... - Read more

Przeglądanie kosza

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Przeglądanie kosza
Kosz zawiera elementy usunięte lub elementy które były zawarte w kategoriach, które usunęliśmy. Dostępne są tuta przyciski: Restore - do przywracania elementu oraz Clear trash do czyszczenia kosza. Przywracanie elementów z kosza Me... - Read more

Inne

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Inne
Możliwości oraz opcje programu. Kończenie pracy programu Klikamy w menu File, a z niego wybieramy opcję Exit. Informacje o programie Klikamy na menu Help, a z niego wybieramy opcję About. Przechodzenie na stronę WWW Kl... - Read more

Publication of software as an OpenSource

Currently, the programmes: GetPozition, HrefSystem, PassWeb and WykopApi are published as OpenSource projects on SourceForge platform. I invite you to download and develop. https://sourceforge.net/projects/phpbluedragon-getpozition/ https://sourc... - Read moreCopyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links