#raport

Raport z wysyłki

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Raport z wysyłki
Raport zawiera informacje z wysłanej wiadomości do wszystkich odbiorów z danej grupy. Najeżdżamy na menu Wiadomości, a następnie z niego wybieramy Wysłane. W tabeli z wysłanymi wiadomościami wybieramy interesującą nas pozycję, a nast... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login