Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

#projekt

Dodawanie nowego projektu

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Dodawanie nowego projektu
W celu dodania nowego projektu wchodzimy na stronę główną, a następnie klikamy na przycisk Dodaj nowy projekt. Pole Nazwa projektu służy na zdefiniowanie jego nazwy po której będzie można się zorientować co zawiera dana kategoria. Pole ... - Read more

Edycja projektu

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Edycja projektu
Wchodzimy na stronę główną, a następnie przy interesującym nas projekcie klikamy na przycisk E z prawej strony tabeli. Przechodzimy na stronę gdzie w specjalnym formularzu wyświetlane są dane wybranego przez nas projektu. Pole Nazwa projek... - Read more

Usuwanie projektu

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Usuwanie projektu
Na stronie głównej klikamy z prawej strony projektu na przycisku U. Wyświetli nam się zapytanie czy na pewno chcemy usunąć nasz projekt. Klikamy na przycisk OK. W tym momencie wybrany element został usunięty. ... - Read more

Sortowanie projektów

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Sortowanie projektów
Na stronie głównej wraz z projektami dostępne są w ich nagłówku obok nazw kolumn także strzałki do sortowania. W przypadku kiedy będziemy mieli kilkanaście czy kilkadziesiąt projektów ułatwi nam to znalezienie wybranego elementu. Wysta... - Read more

Projekt – łącza

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza
Wchodzimy na stronę główną, a następnie wybieramy projekt, gdzie klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Dostępne są tutaj łącza, na których program będzie sprawdzał czy nasz link istnieje. Dostępne są w tabeli dane z ostatniego s... - Read more

Projekt – łącza – sortowanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – sortowanie
Wchodzimy na stronę główną i z kolumny projektów klikamy w szczegóły wybranego przez nas elementu. Rezultaty można sortować. Dzięki umieszczonym w nagłówku strzałkom. Szczególnie przydatne jest podczas chęci sprawdzenia które linki ... - Read more

Projekt – łącza – dodawanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – dodawanie
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Nad tabelką z linkami znajduje się przycisk Dodaj nowy link. Pole URL linku do strony przeznaczony jest na wpisanie adresu URL strony na której znajduje się nasze łąc... - Read more

Projekt – łącza – edycja

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – edycja
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. W tabeli z łączami klikamy na przycisk z literą E. Pole URL linku do strony przeznaczony jest na wpisanie adresu URL strony na której znajduje się nasze łącze. W pol... - Read more

Projekt – łącza – usuwanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – usuwanie
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. W tabeli z łączami klikamy na przycisk z literą U. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni tego aby usunąć dane łącze. Klikamy przycisk OK. Łącze zostało usuni... - Read more

Projekt – łącza – usuwanie grupowe

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – usuwanie grupowe
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Na stronie z łączami dostępne są z prawej strony pola do zaznaczania. Kiedy zaznaczymy wszystkie elementy które chcemy usunąć klikamy na przycisk Usuń zaznaczone li... - Read more

Projekt – łącza – sprawdzanie ręczne

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – sprawdzanie ręczne
Na stronie głównej w kolumnie Szczegóły klikamy na nazwę naszego projektu. U góry znajduje się łącze Sprawdź linki. Po kliknięciu łącza sprawdzane są wszystkie dodane przez nas linki do projektu. Należy poczekać, aż sprawdzanie ule... - Read more

Projekt – łącza – sprawdzanie przez CRON

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – sprawdzanie przez CRON
Należy dodać do oprogramowania CRON odpowiednią ścieżkę do pliku, który ma zostać wykonany. Najlepiej w przypadku dużej ilości linków dodać uruchamianie zadania co około 5 minut przez całą dobę.   php [ŚcieżkaDoPliku]/ind... - Read more

Projekt – łącza – archiwum

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – archiwum
Na stronie głównej w tabeli w kolumnie szczegóły klikamy na wybrany przez nas projekt. Na samym dole strony dostępny jest nagłówek Archiwum. Dostępnych tam jest osiem ostatnich testów strony oraz wgląd do pełnego archiwum, gdzie odnajdzi... - Read more

Projekt – łącza – otrzymane listy e-mail

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – otrzymane listy e-mail
Po sprawdzeniu łącz jeżeli zaznaczyłeś przy projekcie wysyłanie listów e-mail będą one przychodziły ma twoją skrzynkę odbiorczą po zakończeniu sprawdzania projektu. Dostępne w e-mailu są dane na temat nazwy projektu, adresu do spra... - Read more

Projekt – łącza – import linków

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – import linków
Importowanie linków pomaga w szybki sposób na dodanie dużej ilości adresów które mają zostać sprawdzony. Klikamy w górnym menu na łącze Import. Pierwsze pole Plik (CSV) przeznaczone jest na dodanie pliku z twojego dysku w formacie CSV, k... - Read more

Projekty - Strona główna

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Projekty - Strona główna
Miejsce z którego można zarządzać swoimi projektami. Znajduje się tutaj przycisk Add new project służący do dodania nowej strony oraz tabela z obecną już w systemie treścią. Kolejnymi kolumnami są numer projektu, nazwa, url strony, iloś... - Read more

Dodawanie nowego projektu

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanie nowego projektu
Wchodzimy na stronę główną naszego systemu i klikamy w przycisk Add new project. Na stronie dostępny jest formularz z polami Project name w którym należy podać jego nazwę oraz URL of the project. Pole to przeznaczone jest na adres strony, kt... - Read more

Edycja projektu

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Edycja projektu
Wchodzimy na stronę główną systemu i przechodzimy do tabeli zawierającej projekty. Wybieramy projekt, który chcemy edytować i klikamy przy nim na literze E z prawej strony. Otworzy nam się formularz w którym poprawiamy zawartość pól Proje... - Read more

Usuwanie projektu

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Usuwanie projektu
Na stronie głównej gdzie znajdują się projekty, klikamy po prawej stronie na przycisku z literą D. System zapyta się nas czy jesteśmy pewni, iż chcemy usunąć dany projekt. Klikamy przycisk OK i projekt zostanie usunięty. ... - Read more

Przeglądanie wyników

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Przeglądanie wyników
Kiedy będziemy chcieli przeglądnąć wyniki wyszukiwania wystarczy na stronie głównej kliknąć na nazwie projektu. Otworzy się strona zawierająca wyniki z bieżącego miesiąca. W tabeli dostępne są słowa kluczowe, a po ich prawej stronie z... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login