#podpis

Podpisy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Podpisy
Podpisy pod adresami e-mail przydają się gdy chcemy zawrzeć jakąś informację dodawaną do każdego nowego mailingu. Dzięki niemu nie trzeba przepisywać tekstu. Wystarczy wprowadzić go raz, a następnie wybierać ze specjalnej listy przy do... - Read more

Dodawanie podpisu

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie podpisu
Z menu File wybieramy opcję Signs. Przechodzimy na zakładkę w której zdefiniowane są nasze podpisy. Z menu znajdującego się po lewej stronie klikamy na przycisk Add sign. W nowym oknie definiujemy w polu Name opis naszego podpisu, tak aby mo... - Read more

Edycja podpisu

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Edycja podpisu
Kiedy chcemy przeedytować podpis należy w menu File wybrać opcję Signs. Następnie z prawej strony okna wybieramy podpis poddany edycji poprzez jednokrotne kliknięcie i wybieramy z menu po lewej opcję Edit sign. Pole Name jest odpowiedzialne ... - Read more

Usuwanie podpisu

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Usuwanie podpisu
Usunięcia podpisu dokonamy poprzez kliknięcie na menu File a następnie wybrania z niego opcji Sign. Następnie wybieramy z prawej strony podpis poprzez jednokrotne kliknięcie. Z menu po prawej stronie klikamy na Delete sign. ... - Read more

Podpisy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Podpisy
Podpisy są używane w wiadomościach e-mail aby dodać do niej informacje na temat osoby lub firmy, która wysyłała daną wiadomość. Obecnie jest to prawny obowiązek w Unii Europejskiej i takie dane powinny być zawarte w każdej wiadomości ... - Read more

Dodawanie nowego podpisu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowego podpisu
Najeżdżamy na menu Inne, a z niego wybieramy opcję Podpisy. Po załadowaniu się strony należy przejść do nagłówka Dodaj nowy podpis. W polu Nazwa podpisu podajemy nazwę po której można zidentyfikować dodaną treść. Wypełniamy pole P... - Read more

Edycja podpisu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Edycja podpisu
Najeżdżamy na menu górne Inne, a następnie wybieramy Podpisy. Na nowo załadowanej stronie znajduje się tabela z tytułem Podpisy. Wybieramy jeden z podpisów, a następnie z prawej strony klikamy na ikonie Edytuj. Formularz zawiera pole Na... - Read more

Usuwanie podpisu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Usuwanie podpisu
Kiedy podpis będzie nam niepotrzebny wystarczy go usunąć z systemu. Najeżdżamy na menu Inne, a następnie z niego wybieramy pozycję Podpisy. W tabeli z podpisami wybieramy interesującą nas pozycję, po czym przechodzimy na prawą stronę w ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login