#plus

Add plus or minus comments from the excavation

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Add plus or minus comments from the excavation
On the home page of the software, click the Plus / Minus link for comments from posts (digs) . The next page contains a form with fields: For a find in which you can decide whether or not you want to give a plus, minus or take a rating from the alrea... - Read more

Add plus or minus comments from the top

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Add plus or minus comments from the top
On the software home page, click the Plus / Minus link for comments from the top . The next page contains a form with fields: For a find in which you can decide whether or not you want to give a plus, minus or take a rating from the already existing ... - Read more

Plus for microblog entries

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Plus for microblog entries
From the program's main page, select Plus for microblog hits . Then click on the Microblog Plus for the last 12 hours button. When clicked for all microblog entries that were added up to 12 hours back, they are in the popular list and the plus si... - Read more

Plus and minus for excavations

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Plus and minus for excavations
On the main page, click the Plus / Minus link for the entry (dig) , and then on the page for the find field, select the appropriate action. Click the Action button and the entries on the first page of the dig will be marked accordingly. ... - Read more

Plus or minus for recommended

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / Plus or minus for recommended
Click the menu on the main page Plus / Minus for entries (top). On the open page you see a form with a field for the find , select the action from it, and then click the Execute button. At this point all the entries that are currently in the recommen... - Read more

Plusy lub minusy dla polecanych

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusy lub minusy dla polecanych
Kliknij z menu na stronie głównej Plus/Minus dla wpisów (top). Na otwartej stronie widzisz formularz wraz z polem Dla znalezisk, wybierz z niego odpowiednie działanie, a następnie kliknij na przycisk Wykonaj akcję. W tym momencie wszystkie wpis... - Read more

Plusy lub minusy dla wykopalisk

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusy lub minusy dla wykopalisk
Na stronie głównej kliknij na łącze Plus/Minus dla wpisów (wykopalisko), a następnie na stronie w polu Dla znaleziska wybierz odpowiednią akcję. Kliknij przycisk Wykonaj akcję, a wpisy znajdujące się na pierwszej stronie w wykopalisku zost... - Read more

Plusy dla wpisów w mikroblogu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusy dla wpisów w mikroblogu
Ze strony głównej programu wybierz Plus dla hitów z mikrobloga. Następnie kliknij na przycisk Plusy dla mikrobloga z ostatnich 12 godzin. Po kliknięciu dla wszystkich wpisów w mikroblogu które zostały dodane do 12 godzin wstecz, znajdują si... - Read more

Plusowanie lub minusowanie komentarzy ze znalezisk

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusowanie lub minusowanie komentarzy ze znalezisk
Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (top). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględnić oce... - Read more

Plusowanie lub minusowanie komentarzy z wykopaliska

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plusowanie lub minusowanie komentarzy z wykopaliska
Na stronie głównej oprogramowania kliknij w łącze Plus/Minus dla komentarzy z wpisów (wykopaliska). Następna strona zawiera formularz z polami: Dla znaleziska w którym możesz zdecydować czy dla komentarza chcesz dać plus, minus lub uwzględ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login