#otwórz

Otwieranie pliku

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Otwieranie pliku
W menu głównym klikamy przycisk File, a następnie z niego wybieramy opcję Open... Otworzy się okno w którym w polu Select file gdzie klikając na ikonę wybieramy plik, a następnie w polu Password wpisujemy nasze hasło. Następnie klikamy na ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login