#htaccess

File .htaccess

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / File .htaccess
The installation of the software on the server is recommended directly in the domain, or sub to the domain, so developments the system to make from the main address. If however it did not manage this to execut, one ought to edit the file .htacces... - Read more

File .htaccess

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / File .htaccess
Installing the software on a server is recommended directly in the domain, or sub domain, so that the system calls to make the main address. If, however, failed to do this, edit the .htaccess file.   RewriteEngine On RewriteBase / Rewrit... - Read more

File .htaccess

Documentation / phpBlueDragon Mailer / File .htaccess
The installation of the software on the server is recommended directly in the domain, or sub to the domain, so developments the system to make from the main address. If however it did not manage this to execut}, one ought to edit the file .htaccess. ... - Read more

The .htaccess file

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / The .htaccess file
Installing software on a server is recommended directly in the main domain, or subdomain, so that system calls are made from the main address because of the operation of libraries where paths must start from the root directory. If that does not work,... - Read more

Plik .htaccess

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Plik .htaccess
Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik .htaccess.   RewriteE... - Read more

Plik .htaccess

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Plik .htaccess
Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik .htaccess.   RewriteE... - Read more

Plik .htaccess

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Plik .htaccess
Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu. Gdyby jednak nie udało się tego wykonać, należy edytować plik .htaccess. RewriteEngine ... - Read more

Plik .htaccess

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plik .htaccess
Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w głównej domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu ze względu na fakt działania bibliotek, w których ścieżki muszą zaczynać się od g... - Read more

Plik .htaccess

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Plik .htaccess
Instalacja oprogramowania na serwerze jest zalecana bezpośrednio w głównej domenie, lub sub domenie, tak aby wywołania systemu dokonać z głównego adresu ze względu na fakt działania bibliotek, w których ścieżki muszą zaczynać się od g... - Read more

The .htaccess file

Documentation / phpBlueDragon PassWeb / The .htaccess file
Installing software on a server is recommended directly in the main domain, or subdomain, so that system calls are made from the main address because of the operation of libraries where paths must start from the root directory. If that does not work,... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login