#grupy

Grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Grupy
Grupy przeznaczone są do przechowywania listy adresów e-mail wraz z innymi danymi takimi jak imię, nazwisko, stanowisko, telefon itp. Dzięki nim można posortować odbiorców i wysłać wiadomość jedynie do wybranej przez nas grupy. W menu Fi... - Read more

Dodawanie grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie grupy
Dodawanie nowej grupy odbywa się poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybranie z niej pozycji Groups. Z lewej strony programu w menu jest dostępna pozycja Add new group, którą należy kliknąć. Pojawia się okno w którym w pozycji... - Read more

Edycja grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Edycja grupy
Z menu File klikamy na pozycję Groups. Z prawej strony okna w liście grup wybieramy jedną poprzez jej zaznaczenie jednokrotnym kliknięciem. Następnie wybieramy z lewej strony opcję Edit existing group. Pojawia się okno w którym w polu Grou... - Read more

Usuwanie grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Usuwanie grupy
Usunięcie grupy realizujemy poprzez kliknięcie w menu File i wybraniu z niej opcji Groups. Z prawej strony okna zaznaczamy grupę, którą chcielibyśmy usunąć jednokrotnym kliknięciem, a następnie z lewej strony klikamy na pozycję Delete gr... - Read more

E-maile w grupach

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / E-maile w grupach
W każdej grupie może być zdefiniowana dowolna ilość adresów e-mail. Klikamy na menu File, następnie z niej wybieramy opcję Groups. Z prawej strony zaznaczamy wybraną grupę poprzez jedno kliknięcie, a następnie klikamy z menu po lewej st... - Read more

Dodawanie e-mail do grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie e-mail do grupy
Dodawanie e-mail do grupy dokonujemy po wyświetleniu jej zawartości poprzez kliknięcie w menu File, następniu wybraniu opcji Groups, zaznaczeniu grupy i kliknięciu z lewego menu na pozycji Edit group e-mails. Klikamy w menu po lewej stronie n... - Read more

Edycja e-mail w grupie

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Edycja e-mail w grupie
Edycja adresów odbywa się po wybraniu grupy. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Teraz klikamy na wybraną przez nas grupę i z lewego menu wybieramy pozycję Edit group e-mails. Wybieramy adres który chcemy zmieni... - Read more

Usuwanie e-mail z grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Usuwanie e-mail z grupy
Usunięcia adresu e-mail można dokonać po wejściu w wybraną grupę. Klikamy na menu File, a z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę poprzez jednokrotne kliknięcie, a następnie z lewego menu wybieramy pozycję Edit gr... - Read more

Import e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Import e-mail
Import jest bardzo przydatnym narzędziem jeżeli chcemy załadować dużą ilość adresów bez konieczności ich ręcznego przepisywania. Klikamy na menu File, następnie z niego wybieramy opcję Groups. Z prawej strony wybieramy grupę do które... - Read more

Eksport e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Eksport e-mail
Eksport list wysyłkowych pomaga przygotować kopię adresów e-mail wraz z wszystkimi danymi zapisanych w bazie. Klikamy na menu File, z niego wybieramy opcję Groups. Teraz z prawej strony zaznaczamy grupę z której adresy chcemy wyeksportować,... - Read more

Grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Grupy
Bardzo ważnym elementem są grupy, dzięki którym możemy definiować użytkowników do których będziemy wysyłać nasze wiadomości. W grupach można włączyć możliwość tylko jednokrotnego dodania danego adresu e-mail do jednej grupy, lub... - Read more

Dodawanie nowej grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowej grupy
Kiedy będziemy chcieli dodać nową grupę w celu przesłania na adresy zawarte w niej masowego e-mail należy najechać kursorem w głównym menu na opcję Grupy, następnie wybrać Przeglądaj. Obecnie znajdujemy się na stronie z wymienionymi g... - Read more

Edycja grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Edycja grupy
System umożliwia oprócz dodawania nowych grup, także ich usuwanie. Najeżdżamy w menu głównym na Grupy, a następnie wybieramy opcję Przeglądaj. Przechodzimy do grupy, której edycja nas interesuje. Z prawej strony klikamy na ikonie Edytuj.... - Read more

Usuwanie grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Usuwanie grupy
Z menu głównego najeżdżamy na Grupy, a następnie opcję Przeglądaj. Znajdujemy się w podglądzie grup. Przechodzimy do wybranej przez nas grupy i z jej prawej strony klikamy na przycisk Usuń. Zostanie nam wyświetlone zapytanie czy na pewno... - Read moreCopyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links