Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

#google

In what position is your site to Google

Documentation / Other / In what position is your site to Google
You do not know which position is your site after typing the phrase into the Google search engine? Try my program. It allows you to keep track of the pages in search results. Does not contain any limit added pages has no limit to add phrases under ... - Read more

Checking the site in Google search results

Documentation / Other / Checking the site in Google search results
Is your company would like to have constant insight on how this site is positioned? Download and install the system on your server. With the possibility of the program and offered functions checking websites will be possible. The software has no li... - Read more

Check the position of your site in Google

Documentation / Other / Check the position of your site in Google
Software allows you to check the position in Google. It includes the ability to add pages to be searched, and then placing them in the rankings. For each page, you can define any number of phrases that will be asked in a Google search query. The resu... - Read more

Walidacja miejsca twojej strony w wynikach Google

Documentation / / Walidacja miejsca twojej strony w wynikach Google
Czy musiałeś śledzić wyniki w Google aby zorientować się na którym miejscu znajduje się twoja strona internetowa? Czy musiałeś płacić za to firmom, które się tym zajmowały? Teraz nadszedł koniec z płatnościami uszczuplającymi bud... - Read more

Na której pozycji znajduje się twoja strona w Google

Documentation / / Na której pozycji znajduje się twoja strona w Google
Nie wiesz na której pozycji znajduje się twoja witryna po wpisaniu danej frazy do wyszukiwarki Google? Spróbuj mojego programu. Pozwala on na bieżące śledzenie stron w wynikach wyszukiwania. Nie zawiera żadnego limitu dodanych stron, nie pos... - Read more

Sprawdzanie miejsca w wynikach wyszukiwania Google

Documentation / / Sprawdzanie miejsca w wynikach wyszukiwania Google
Czy twoja firma chciałaby mieć stały wgląd na to w jaki sposób strona jest pozycjonowana? Pobierz i zainstaluj system na twoim serwerze. Dzięki możliwością programu oraz oferowanymi funkcjami sprawdzanie stron będzie możliwe. Oprogramowa... - Read more

Sprawdzanie pozycji twojej witryny w Google

Documentation / / Sprawdzanie pozycji twojej witryny w Google
Oprogramowania pozwala sprawdzić pozycję w Google. Znajduje się w nim możliwość dodawania stron, które mają zostać wyszukane, a następnie umieszczenie ich w rankingu. Dla każdej ze stron można zdefiniować dowolną ilość fraz, kt... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login