phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

#główne

Ustawianie nowego hasła głównego

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Ustawianie nowego hasła głównego
Program daje ci także możliwość zmiany hasła głównego do twojego konta. Kliknij na przycisk Main Password w górnym menu. Na stronie znajdują się pola Old password - należy podać obecne hasło do konta, New password oraz Repeat new pass... - Read moreCopyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login