#export

Project - link - export archive

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Project - link - export archive
On the home page in the table in the column, click on the details of our chosen project. At the very bottom of the page is available header Archive. Available there is a last eight test site and access to the full archives, where we find all the va... - Read more

Export the e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer / Export the e-mail
The export of mail helps to prepare the copy of addresses the e-mail together with all with data of recorded in the data. We click on the menu File, we choose from him the option Groups. Now from the right we are marking the group from which addres... - Read more

Export of addresses the e-mail from the group

Documentation / phpBlueDragon Mailer / Export of addresses the e-mail from the group
System enables the export of addresses the e-mail of being found in the given group thanks one can them use in other program or else make by means of this option the backup of the part of the system. We run against the menu of the Group, then we choo... - Read more

Eksport e-mail

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Eksport e-mail
Eksport list wysyłkowych pomaga przygotować kopię adresów e-mail wraz z wszystkimi danymi zapisanych w bazie. Klikamy na menu File, z niego wybieramy opcję Groups. Teraz z prawej strony zaznaczamy grupę z której adresy chcemy wyeksportować,... - Read more

Eksport adresów e-mail z grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Eksport adresów e-mail z grupy
System umożliwia eksport adresów e-mail znajdujących się w danej grupie dzięki czemu można ich użyć w innym programie czy też zrobić za pomocą tej opcji kopię zapasową części systemu. Najeżdżamy na menu Grupy, następnie wybieramy ... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links