#dostęp

Zarządzanie dostępem

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Zarządzanie dostępem
Najważniejszą rzeczą będzie dodanie klucza oraz sekretu dla połączenia z serwisem Wykop. Logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła przeszło już do lamusa, aby móc lepiej chronić konta osób będących w serwisie. Kliknij w łącze Za... - Read more

Dodawanie klucza dostępu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Dodawanie klucza dostępu
Na stronie głównej kliknij w łącze Zarządzaj dostępem. Na stronie znajdują sie klucze dostępowe do serwisu Wykop. Przewiń stronę do nagłówka Dodaj nowy dostęp do API. Wypełnij pole Klucz podając klucz dostępu, pole Sekret podając fra... - Read more

Edycja klucz dostępu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Edycja klucz dostępu
Edycja klucza jest możliwa poprzez kliknięcie w menu głównym na opcji Zarządzaj dostępem. Następnie z listy wybierz jeden klucz i kliknij z jego prawej strony na przycisk E. Zostałeś przeniesiony do nowej strony. W formularzu znajduje się p... - Read more

Usuwanie klucza dostępu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Usuwanie klucza dostępu
Z menu głównego wybierz Zarządzanie dostępem. Na następnej stronie w tabeli znajdują się klucze dostępu. Wybierz jeden i kliknij z jego prawej strony na czerwonej literze U. System zapyta się ciebie czy na pewno chcesz usunąć dany element,... - Read more

Sprawdzanie klucza dostępu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Sprawdzanie klucza dostępu
Kliknij na Zarządzaniu dostępem w głównym menu. Następnie przejdź do tabeli z wymienionymi kluczami, kliknij po prawej stronie dowolnego klucza na przycisk Sprawdź. Rozpocznie się sprawdzanie czy dane dostępowe, podane przez ciebie są prawi... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login