#dodawanie

Dodawanie nowego projektu

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Dodawanie nowego projektu
W celu dodania nowego projektu wchodzimy na stronę główną, a następnie klikamy na przycisk Dodaj nowy projekt. Pole Nazwa projektu służy na zdefiniowanie jego nazwy po której będzie można się zorientować co zawiera dana kategoria. Pole ... - Read more

Projekt – łącza – dodawanie

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – dodawanie
Wchodzimy na stronę główną i klikamy na łącze w kolumnie szczegóły. Nad tabelką z linkami znajduje się przycisk Dodaj nowy link. Pole URL linku do strony przeznaczony jest na wpisanie adresu URL strony na której znajduje się nasze łąc... - Read more

Dodawanie nowego projektu

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanie nowego projektu
Wchodzimy na stronę główną naszego systemu i klikamy w przycisk Add new project. Na stronie dostępny jest formularz z polami Project name w którym należy podać jego nazwę oraz URL of the project. Pole to przeznaczone jest na adres strony, kt... - Read more

Dodawanie słowa kluczowego

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanie słowa kluczowego
Na stronie głównej klikamy na nazwie interesującego nas projektu. Nowootwarta strona zawiera przycisk Add word, który klikamy. Strona zawiera pole Keyword na wpisanie interesującej nas frazy. Po wypełnieniu formularza klikamy na przycisk Add wo... - Read more

Dodawanie serwera

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanie serwera
W menu głównym klikamy na łączu Proxy, a z strony wybieramy przycisk Add the proxy server. Na następnej stronie wypełniamy formularz, gdzie pola to: URL of proxy server – przeznaczony na stres naszego serwera, Proxy Port – port na k... - Read more

Dodawanie grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie grupy
Dodawanie nowej grupy odbywa się poprzez kliknięcie w menu File, a następnie wybranie z niej pozycji Groups. Z lewej strony programu w menu jest dostępna pozycja Add new group, którą należy kliknąć. Pojawia się okno w którym w pozycji... - Read more

Dodawanie e-mail do grupy

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie e-mail do grupy
Dodawanie e-mail do grupy dokonujemy po wyświetleniu jej zawartości poprzez kliknięcie w menu File, następniu wybraniu opcji Groups, zaznaczeniu grupy i kliknięciu z lewego menu na pozycji Edit group e-mails. Klikamy w menu po lewej stronie n... - Read more

Dodawanie konta wysyłania

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie konta wysyłania
Dodawanie konta dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na pozycji Send accounts. Następnie z lewej strony wybieramy opcję Add account. Pole Name przeznaczone jest na naszą nazwę konta po której będziemy w stanie zidentyfikować je podcza... - Read more

Dodawanie wiadomości

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie wiadomości
Dodawanie nowej wiadomości odbędzie się poprzez specjalny formularz. Klikamy na meny File, z niego wybieramy Messages. Teraz przechodzimy na zakładkę Draft. Z lewej strony w menu dostępna jest pozycja New message. Po kliknięciu otworzy się... - Read more

Dodawanie podpisu

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie podpisu
Z menu File wybieramy opcję Signs. Przechodzimy na zakładkę w której zdefiniowane są nasze podpisy. Z menu znajdującego się po lewej stronie klikamy na przycisk Add sign. W nowym oknie definiujemy w polu Name opis naszego podpisu, tak aby mo... - Read more

Dodawanie wykluczenia

Documentation / phpBlueDragon LocalMailer [PL] / Dodawanie wykluczenia
Dodawanie nowego adresu e-mail do wykluczonych dokonujemy poprzez kliknięcie w menu File na opcji Exclusions. Z lewej strony programy wybieramy pozycję Add exclusion w którą klikamy. W nowo otwartym oknie w polu E-mail wpisujemy adres e-mail kt... - Read more

Dodawanie nowej grupy

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowej grupy
Kiedy będziemy chcieli dodać nową grupę w celu przesłania na adresy zawarte w niej masowego e-mail należy najechać kursorem w głównym menu na opcję Grupy, następnie wybrać Przeglądaj. Obecnie znajdujemy się na stronie z wymienionymi g... - Read more

Dodawanie nowego adresu do subskrybentów

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowego adresu do subskrybentów
W głównym menu najeżdżamy na Grupy, następnie opcję Przeglądaj. Przechodzimy do grupy do której chcemy dodać nowego subskrybenta i klikamy po jej prawej stronie na łącze Zobacz grupę. Teraz gdy jesteśmy już w grupie możemy dodać now... - Read more

Dodawanie adresu e-mail do wykluczeń

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie adresu e-mail do wykluczeń
Najeżdżamy w głównym menu na Grupy, wybieramy opcję Wykluczenia. Na stronie klikamy w przycisk Dodaj nowy e-mail. Zostaniemy przeniesieni do formularza. W polu Adres e-mail należy zdefiniować adres, który mamy zamiar blokować. Nast... - Read more

Terminarz wysyłki – dodawanie terminu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Terminarz wysyłki – dodawanie terminu
Najeżdżamy na menu Wiadomości, a z niego wybieramy Terminarz. Przewijamy stronę do nagłówka Dodaj nowy termin. W polu Temat e-mail wybieramy e-mail z zakładki Szkice, który chcemy wysłać. W polu Data wysyłki klikamy, a wówczas pojawi s... - Read more

Dodawanie zadań do CRON

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie zadań do CRON
Jeżeli chcemy aby wszystkie listy e-mail dodane do wysyłki przez oprogramowanie CRON były realizowane musimy dodać nowe zadanie. Zazwyczaj w serwisach z administracją, znajdują się specjalne panele, w których można takie elementy definiowa... - Read more

Dodawanie nowego konta wysyłki

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowego konta wysyłki
Klikamy w głównym menu na pozycję Konta. Następnie przechodzimy do nagłówka Dodaj nowe konto. Znajduje się tutaj formularz w celu definicji danych. Pole Nazwa będzie nam służyło do identyfikacji konta spośród wszystkich innych, któ... - Read more

Dodawanie nowego podpisu

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowego podpisu
Najeżdżamy na menu Inne, a z niego wybieramy opcję Podpisy. Po załadowaniu się strony należy przejść do nagłówka Dodaj nowy podpis. W polu Nazwa podpisu podajemy nazwę po której można zidentyfikować dodaną treść. Wypełniamy pole P... - Read more

Dodawanie nowego użytkownika

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie nowego użytkownika
W menu głównym najeżdżamy na menu Inne i wybieramy z niej opcję Użytkownicy. Na otwartej stronie klikamy na przycisk dostępny u góry Dodaj użytkownika. Formularz zawiera dwa pola. E-mail (login) przeznaczone na wpisanie adresu e-mail noweg... - Read more

Dodawanie klucza dostępu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Dodawanie klucza dostępu
Na stronie głównej kliknij w łącze Zarządzaj dostępem. Na stronie znajdują sie klucze dostępowe do serwisu Wykop. Przewiń stronę do nagłówka Dodaj nowy dostęp do API. Wypełnij pole Klucz podając klucz dostępu, pole Sekret podając fra... - Read more

Dodawanie wpisu do mikroblogu

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Dodawanie wpisu do mikroblogu
Kliknij w menu głównym na opcji Dodaj wpis do mikrobloga. Zostaniesz przeniesiony na stronę na której dostępny jest formularz przeznaczony na wpis. W polu Komentarz wpisz jego treść. Możesz przy jego formatowaniu używać pogrubienia, kursywy... - Read more

Kategorie

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Kategorie
Dzięki podziałowi na kategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie kategorii Dodania nowej kategorii dokonamy poprzez kliknięcie na przycisk Add category znajdujący się u dołu po lewej stronie pro... - Read more

Podkategorie

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Podkategorie
Dzięki podziałowi na podkategorie łatwiej można posegregować dokumenty, które będziesz dodawał. Dodawanie podkategorii Pierwszą rzeczą jest wybranie kategorii na liście poprzez kliknięcie na nią. W tej kategorii zostanie dodana nas... - Read more

Zarządzanie dokumentami

Documentation / phpBlueDragon DMS [PL] / Zarządzanie dokumentami
Program pozwala na dodawanie, edycję oraz usuwanie niepotrzebnych elementów w dokumentach. Dodawanie dokumentów Wybieramy kategorię w której chcemy dodać nasze dokumenty. Następnie z prawej górnej strony programu klikamy na przycisk Add... - Read more

Teksty

Documentation / phpBlueDragon SeoText [PL] / Teksty
Teksty są elementami gdzie definiujemy różne ich formy poprzez użycie nawiasów. Dzięki temu można uzyskać wiele różnorakich możliwości z jednego tekstu, który wprowadzimy do programu. Tekst który ma ulegać zmianie, musi zostać wprowad... - Read more

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Przechodzimy na stronę z hasłami. Z lewej strony okna widać przycisk Add category, który klikamy. Zostaniemy przeniesieni na stronę z formularzem. Pole Category name przeznaczona jest dla nazwy kategorii. Następnie klikam... - Read more

Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii
Dodawanie pod-kategorii Przechodzimy na stronę z hasłami. Kiedy mamy zdefiniowaną przynajmniej jedną kategorię pojawił się przycisk do dodawania pod-kategorii: Add subcategory w który klikamy. Na stronie dostępny jest formularz z polam... - Read more

Hasła - dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie danych

Documentation / phpBlueDragon PassWeb [PL] / Hasła - dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie danych
Wybieramy z menu górnego przycisk Passwords i go klikamy. Zostaliśmy przeniesieni na stronę, gdzie znajdują się kategorie oraz hasła zapisane w każdej z nich. Dodawanie nowego hasła Przechodzimy na zakładkę Passwords z której wybiera... - Read more

Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Dodawanie, Edycja i Usuwanie kategorii
Dodawanie kategorii Dodawania nowej kategorii uczynimy poprzez znazaczenie pola z kategoriami. Następnie w głównym menu klikamy na pozycji Edit oraz wybranu z niej opcji Add Group. Pojawia się nowe okno w którym w polu zawierającym ikony ... - Read more

Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Dodawanie, Edycja i Usuwanie pod-kategorii
Dodawanie pod-kategorii Przejdźmy do części okna wraz z dostępnymi kategoriami. Zaznaczamy kategorię do której chcemy dodać pod-kategorię poprzez pojedyncze kliknięcie. Następnie z menu wybieramy Edit, a z niego Add SubGroup. Pojawia si... - Read more

Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła

Documentation / phpBlueDragon Pass [PL] / Dodawanie, edycja, usuwanie, duplikowanie, kopiowanie nazwy użytkownika i hasła
Dodawanie hasła W oknie gdzie dostępne są kategorie wybieramy jedną z nich klikając na nią. Następnie z menu Edit wybieramy Add entry. Otworzyło się nowe okno w którym wypełniamy kolejno pola: Ikony - wybieramy ikonę dla naszego wpi... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login