#cron

Project - link - checking by CRON

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem / Project - link - checking by CRON
Should be added to the software CRON the path to the file that is to be executed. Preferably in the case of large number of links to add the task to run approximately every 5 minutes around the clock.   php [PathToFile]/index.php check cro... - Read more

Add the program to the CRON

Documentation / phpBlueDragon GetPozition / Add the program to the CRON
Should be added to the software CRON the path to the file that is to be executed. Preferably in the case of a large number of phrases add the task to run approximately every two minutes around the clock.   php [Path]/index.php check cron ... - Read more

Addition of tasks to CRON

Documentation / phpBlueDragon Mailer / Addition of tasks to CRON
If we want in order to all letters the e-mail added to the shipment through the software CRON were realized we must add the new task. Usually in services with the administration, are found special panels in which one can such elements define. In case... - Read more

CRON Settings

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / CRON Settings
Click the CRON link on the home page. You will be taken to a configuration where you can choose what actions you should take in relation to the recommended posts and entries from the excavation. Affiliate actions for microblog hits and comments from ... - Read more

CRON file

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI / CRON file
You need to add a file that deals with reviewing posts or comments to the CRON software. In most admin panel services, there are special fields to paste the following command. If you have any problems, please contact the administrator of your server.... - Read more

System sprawdzania linków - phpBlueDragon HrefSystem

Documentation / / System sprawdzania linków - phpBlueDragon HrefSystem
Ile czasu zajmuje ci sprawdzenie czy łącza do twojej strony znajdują się na innych stronach na których je wykupiłeś czy tez zamieściłeś link? Z mojego doświadczenia wiem że dużo i czasami nawet nie ma możliwości zrobienia tego z po... - Read more

Projekt – łącza – sprawdzanie przez CRON

Documentation / phpBlueDragon HrefSystem [PL] / Projekt – łącza – sprawdzanie przez CRON
Należy dodać do oprogramowania CRON odpowiednią ścieżkę do pliku, który ma zostać wykonany. Najlepiej w przypadku dużej ilości linków dodać uruchamianie zadania co około 5 minut przez całą dobę.   php [ŚcieżkaDoPliku]/ind... - Read more

Dodawanianie programu do CRON

Documentation / phpBlueDragon GetPozition [PL] / Dodawanianie programu do CRON
Należy dodać do oprogramowania CRON odpowiednią ścieżkę do pliku, który ma zostać wykonany. Najlepiej w przypadku dużej ilości fraz dodać uruchamianie zadania co około 2 minuty przez całą dobę.   php [ŚcieżkaDoPliku]/index... - Read more

Dodawanie zadań do CRON

Documentation / phpBlueDragon Mailer [PL] / Dodawanie zadań do CRON
Jeżeli chcemy aby wszystkie listy e-mail dodane do wysyłki przez oprogramowanie CRON były realizowane musimy dodać nowe zadanie. Zazwyczaj w serwisach z administracją, znajdują się specjalne panele, w których można takie elementy definiowa... - Read more

Ustawienia CRON

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Ustawienia CRON
Kliknij w łącze CRON znajdujące się na stronie głównej. Przejdziesz do konfiguracji w której będziesz mógł wybrać jakie czynności należy podjąć w stosunku do polecanych wpisów oraz wpisów z wykopaliska. Akcje dotyczące plusów dla h... - Read more

Plik CRON

Documentation / phpBlueDragon WykopAPI [PL] / Plik CRON
Należy dodać jeszcze plik, zajmujący się przetwarzaniem zadań dotyczących oceniania wpisów czy tez komentarzy, do oprogramowania CRON. W większości serwisów z panelami administracyjnymi znajdują się specjalne pola do których należy wkle... - Read moreCopyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links