Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Początki i moje przesłuchanie

Ponieważ w głównym dowodzie dostarczonym przed sąd zauważyłem błędy w postaci pozamienianych dat oraz brak części wpisów postanowiłem o tym zawiadomić prokuraturę.

Teczka sprawy

Strona główna przygotowana przez Policję.

"Kmenda Miejska Policji w Rudzie Śląskiejydzial Kryminalny
akta główne
Postępowania przygotowawczego"

Spis treści cześć 1

Spis treści część druga

Moje zawiadomienie do prokuratury

Odpowiedź straży miejskiej na pismo od Policji w sprawie zanotowanych wykroczeń. Ovzywiście daty nie te w których to nastąpiło i brak nielegalnego pozbywania się śmieci.

Wezwanie mnie na świadka w sprawie prawdopodobnego przestępstwa

Prokotół przesłuchania mnie na komendzie część pierwsza

Protokół przesłuchania mnie na komendzie część druga

Protokół przesłuchania mnie na komendzie cześć trzecia - moje zeznania

Protokół z przesłuchania mnie na komendzie - strona czwarta

Oświadczenie SM o tym iż dokument nie został przez nich poprawiony

Oświadczenie policjanta przyjmującego te pismo.

Teraz zobaczcie sami jak to jest możliwe że straż miejska wysłała pismo bez poprawek, natomiast funkcjonariusz policji odebrał je już z poprawkami. Wydaje mi się czy jesteśmy świadkami narodzin noweg świeckiego cudu.

Dodatkowo zwróccie uwagę na to gdzie były wyszukiwane informacje o zdarzeniach - W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM. Zapamiętajcie, naprawdę Wam się to przyda czytając zeznania strażników miejskich.

Druga część za tydzień :)

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login