Przerobienie dat w piśmie do sądu

Przestawię Wam jak w Polsce przestrzega się prawa na przykładzie składania pism dowodowych do sądu w których następują poprawki dat, pisma dowodowe jednej instytucji mają różną treść w tej samej sprawie oraz jak korzysta się w Rudzie Śląskiej w XXI wieku z zeszytu gdzie zapisane są dane. Właściwie nie wiem czy z zeszytu. Część osób zeznaje że dane te pochodziły z zeszytu, a część że z systemu komputerowego, który akurat w tamtym czasie uległ awarii.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links