Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Przerobienie dat w piśmie do sądu

Przestawię Wam jak w Polsce przestrzega się prawa na przykładzie składania pism dowodowych do sądu w których następują poprawki dat, pisma dowodowe jednej instytucji mają różną treść w tej samej sprawie oraz jak korzysta się w Rudzie Śląskiej w XXI wieku z zeszytu gdzie zapisane są dane. Właściwie nie wiem czy z zeszytu. Część osób zeznaje że dane te pochodziły z zeszytu, a część że z systemu komputerowego, który akurat w tamtym czasie uległ awarii.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login