Usuwanie klucza dostępu

Z menu głównego wybierz Zarządzanie dostępem. Na następnej stronie w tabeli znajdują się klucze dostępu. Wybierz jeden i kliknij z jego prawej strony na czerwonej literze U. System zapyta się ciebie czy na pewno chcesz usunąć dany element, kliknij OK. Klucz został usunięty.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links