Sprawdzanie klucza dostępu

Kliknij na Zarządzaniu dostępem w głównym menu. Następnie przejdź do tabeli z wymienionymi kluczami, kliknij po prawej stronie dowolnego klucza na przycisk Sprawdź. Rozpocznie się sprawdzanie czy dane dostępowe, podane przez ciebie są prawidłowe. Gdy system stwierdzi iż są poprawne wszystko jest w najlepszym porządku. Natomiast w przypadku jakiejkolwiek innej odpowiedzi, musisz jeszcze raz sprawdzić informacje na stronie Wykop i przepisać je prawidłowo do formularza przy edycji danych dostępowych.

Sprawdzanie danych dostępowych jest wymagane. Bez sprawdzenia czy za ich pomocą można nawiązać połączenie dane te pozostaną niekatywne.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links