Plusy lub minusy dla wykopalisk

Na stronie głównej kliknij na łącze Plus/Minus dla wpisów (wykopalisko), a następnie na stronie w polu Dla znaleziska wybierz odpowiednią akcję. Kliknij przycisk Wykonaj akcję, a wpisy znajdujące się na pierwszej stronie w wykopalisku zostaną odpowiednio oznaczone.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login