phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

Plusy dla wpisów w mikroblogu

Ze strony głównej programu wybierz Plus dla hitów z mikrobloga. Następnie kliknij na przycisk Plusy dla mikrobloga z ostatnich 12 godzin. Po kliknięciu dla wszystkich wpisów w mikroblogu które zostały dodane do 12 godzin wstecz, znajdują się na liście popularnych oraz na znajdujących się pierwszej stronie wpisów dodano plusy.

Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login