Very important! I was diagnosed with a brain tumor. I had an operation during which he was removed. After four years I had a relapse and had to be operated on again. The surgery saved my life, but I remained disabled. Disability: loss of one eye, right paralysis and others. I take expensive medicines. I won't hide it: I need money for basic expenses such as medicines, rent, electricity, water, etc. I hope that I am the person you will help. Unfortunately, the country does not help me despite paying taxes when I was healthy.
Support me in the battle against cancer. You also support software development.

Dodawanie wpisu do mikroblogu

Kliknij w menu głównym na opcji Dodaj wpis do mikrobloga. Zostaniesz przeniesiony na stronę na której dostępny jest formularz przeznaczony na wpis. W polu Komentarz wpisz jego treść. Możesz przy jego formatowaniu używać pogrubienia, kursywy, wpisując cytat, dodając link, wprowadzając kod programu, dodaj spojler lub użyć emotikonów. Wszystkich tych rzeczy dokonasz za pomocą przycisków znajdujących się pod polem. Możesz także dodać plik graficzny wpisując jego URL w pole URL pliku graficznego. Dodatkowo można także dodawać pliki z własnego dysku twardego. Wystarczy wybrać plik w polu Wybierz plik graficzny za pomocą przycisku Przeglądaj. W przypadku wypełnienia obu pól pierwszeństwo będzie miał plik wgrywany przez ciebie. Kiedy zakończysz wypełnianie pól kliknij na przycisk Dodaj komentarz.

Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login