Dodaj komentarz do wpisu

Na stronie głównej z menu wybierz opcję Dodaj komentarz do wpisu. Na następnej stronie zostaniesz poproszony o podane ID znaleziska czyli jego numeru.

Numer ten jest dostępny w pasku URL serwisu Wykop. Wystarczy go zaznaczyć, następne skopiować i wkleić w formularzu. Kiedy jest to zrobione kliknij przycisk Dalej.

Strona wraz z formularzem przeznaczonym do umieszczenia komentarza, u samej góry, zawiera treść znaleziska do którego komentarz zostanie dodany. W polu Komentarz wpisz jego treść. Możesz przy jego formatowaniu używać pogrubienia, kursywy, wpisując cytat, dodając link, wprowadzając kod programu, dodaj spojler lub użyć emotikonów. Wszystkich tych rzeczy dokonasz za pomocą przycisków znajdujących się pod polem. Możesz także dodać plik graficzny wpisując jego URL w pole URL pliku graficznego. Dodatkowo można także dodawać pliki z własnego dysku twardego. Wystarczy wybrać plik w polu Wybierz plik graficzny za pomocą przycisku Przeglądaj. W przypadku wypełnienia obu pól pierwszeństwo będzie miał plik wgrywany przez ciebie. Kiedy zakończysz wypełnianie pól kliknij na przycisk Dodaj komentarz.

Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links