phpBlueDragon SHA384 [PL]

Program oblicza sumę kontrolną SHA384 wybranego pliku. Wartość można porównać z opublikowanymi na serwerze w specjalnym pliku z sumami kontrolnymi.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login