phpBlueDragon SeoText [PL]

Tworzenie tekstów na strony internetowe może przysparzać nam problemów jeżeli chcemy tworzyć teksty tematyczne. Ile razy można przecież pisać na ten sam temat. Narzędzie ułatwia tworzenie takich tekstów, które będą do siebie podobne, jednak nie identyczne. Spowoduje to że Google nie uzna tekstu za skopiowaną treść innej strony i przyzna jej mniej punktów. Teksty takie będą się różnić w zależności od tego co zdefiniujemy w nawiasach. Można podać dowolną ilość kombinacji, z pośród której zostanie wylosowane tylko jedno.

Tekst przykładowy:

"[Oprogramowanie|Program|Narzędzie] przeznaczone jest do [sporządzania|generowania] raportów oraz sprawdzania [obecnej|teraźniejszej] pozycji [strony|witryny] w [wyszukiwarce|wynikach wyszukiwarki] Google po [wpisaniu|wprowadzeniu] odpowiednich [słów kluczowych|słów wyszukiwania]. Wystarczy dodać adres swojej [strony|witryny], wpisać słowa kluczowe oraz dodać [odpowiednie|wykonywane] zadania do CRON-a. [Program|Oprogramowanie] automatycznie [dokona|zrobi|przeprowadzi] wyszukiwania, poprzez co będzie można [zorientować|poznać] się na [której pozycji|którym miejscu] w [wynikach|rezultacie] wyszukiwania [znajduje się|jest] nasza [strona|witryna]."

Po wprowadzeniu tekstu do programu oraz wygenerowaniu otrzymujemy rezultat:

"Oprogramowanie przeznaczone jest do sporządzania raportów oraz sprawdzania obecnej pozycji strony w wyszukiwarce Google po wpisaniu odpowiednich słów kluczowych. Wystarczy dodać adres swojej strony, wpisać słowa kluczowe oraz dodać odpowiednie zadania do CRON-a. Program automatycznie dokona wyszukiwania, poprzez co będzie można zorientować się na której pozycji w wynikach wyszukiwania znajduje się nasza strona."

Po kolejnym generowaniu tekstu:

"Program przeznaczone jest do generowania raportów oraz sprawdzania teraźniejszej pozycji witryny w wynikach wyszukiwarki Google po wprowadzeniu odpowiednich słów wyszukiwania. Wystarczy dodać adres swojej witryny, wpisać słowa kluczowe oraz dodać wykonywane zadania do CRON-a. Oprogramowanie automatycznie zrobi wyszukiwania, poprzez co będzie można poznać się na którym miejscu w rezultacie wyszukiwania jest nasza witryna."

Dzięki temu można używać generatora tyle razy ile chcemy. Tekst podczas generowania będzie się różnił od poprzedniej wersji dzięki czemu nie zostanie uznany za duplikat.

Dokumentacja

Wymagania

  • Microsoft Framework Version 4.5
Copyright © 2015-2020 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links