phpBlueDragon Mass Password Generator [PL]

Narzędzie pozwalające na generowanie kolekcji trudnych do odgadnięcia haseł, które nie będą słowami, tylko zbiorem znaków. Dzięki stosowaniu wygenerowanych przez program ciągów znaków złamanie za pomocą metody brute-force będzie bardzo trudne. Program generując hasła używa wybranych przez użytkownika opcji: duże litery, małe litery, cyfry, znak minusa oraz podkreślenia, spację oraz znaki specjalne. Podczas generowania można także wybrać długość hasła oraz określić ich ilość. Pamiętaj aby nie używać jednego hasła do swoich wszystkich kont.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2019 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login