phpBlueDragon
IMPORTANT! The software is available for free. However, I would ask for your support in the fight against head cancer. At the moment, I cannot find a job anywhere because of the necessary research. Support by PayPal

phpBlueDragon Mass Password Generator [PL]

Narzędzie pozwalające na generowanie kolekcji trudnych do odgadnięcia haseł, które nie będą słowami, tylko zbiorem znaków. Dzięki stosowaniu wygenerowanych przez program ciągów znaków złamanie za pomocą metody brute-force będzie bardzo trudne. Program generując hasła używa wybranych przez użytkownika opcji: duże litery, małe litery, cyfry, znak minusa oraz podkreślenia, spację oraz znaki specjalne. Podczas generowania można także wybrać długość hasła oraz określić ich ilość. Pamiętaj aby nie używać jednego hasła do swoich wszystkich kont.

Wymagania

  • Microsoft Framework w wersji 4.6
Copyright © 2015-2018 - by Lucas SOS | About the Author | Tags | Blog | Links | Login